ENERGY GROUP a.s.

Energy Group, a.s.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Energy Group je diverzifikovaná skupina samostatných výrobných a nevýrobných spoločností.
Tieto spoločnosti pôsobia v regiónoch so silnou históriou v danom odvetví.
Po prevzatí a začlenení do EnergyGroup prešli rozsiahlou modernizáciou.

ODVETVIA
Spoločnosť zameriava svoje aktivity do viacerých priemyselných odvetví:
strojárska výroba
výroba a distribúcia energií
ubytovacie a kongresové služby
poľnohospodárska činnosť

OBLASTI
Skupina Energy Group má partnerov v celom svete.
Svoje výrobky a služby dodáva do viac ako 40-tich krajín.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.