Slovarm

Slovarm vznikla v roku 2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava. Špecializuje sa na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania.

Má významné postavenie na trhoch v strednej a východnej Európe, o čom svedčí vyše 100 zmluvných obchodných partnerov na Slovensku a v Česku, 30 kooperačných partnerov a export do 24 krajín sveta.  Našimi zákazníkmi sú globálne etablované značky, medzi inými napr. spoločnosti Gienger, Wosley, PIPE LIFE, Wavin, VAG Group, NIBE.

Silnou stránkou spoločnosti Slovarm sú dlhoročné skúsenosti odborných pracovníkov a zručnosť výrobného personálu v oblasti výroby armatúr. V kombinácii s unikátnymi technológiami na výrobu a spracovanie mosadze do finálneho produktu tvoria jeden z oporných pilierov nášho know how. 

www.slovarm.sk

Prematlak

PREMATLAK je najväčší slovenský výrobca mechanických prístrojov na meranie tlaku a teploty s pôsobnosťou v strednej a východnej Európe.

Vyvíja, vyrába, predáva a zabezpečuje servis širokého sortimentu tlakomerov, mechanických a elektronických teplomerov, príslušenstva a doplnkov k tlakomerom a teplomerom, snímačov tlaku a teploty a dodáva náhradné diely.

Spoločnosť ponúka služby v oblasti vývoja špeciálnych tlakomerov, zákazkovej výroby špeciálnych vyhotovení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, nadštandardnú záručnú dobu, školenia a semináre o výrobkoch, záručný a pozáručný servis výrobkov, poradenstvo v oblastiach merania tlaku a teploty.

PREMATLAK je dlhodobým a certifikovaným dodávateľom meracej a regulačnej techniky pre spoločnosti SPP Bratislava, Duslo Šaľa, Slovnaft Bratislava, Slovenské Železnice, ENEL – atómová elektráreň Mochovce, RWE, MOL Budapešť, maďarské železnice MAV a i.

www.prematlak.sk

HKS Forte

HKS Forge je významným výrobcom zápustkových výkovkov pre strojársky priemysel v Európe s viac ako 30-ročnou tradíciou výroby v oblasti kutia a jeho podprocesov. Členom skupiny Energy Group sa stala v roku 2003, odkedy prebieha rozsiahlou modernizáciou.

Hlavnou devízou spoločnosti HKS Forge sú bohaté skúsenosti s výrobou výkovkov pre všetky druhy aplikácií v automobilovom, stavebnom, dopravnom a všeobecnom strojárskom priemysle. Našimi zákazníkmi sú významné svetové spoločnosti v 12 krajinách sveta, ako sú napríklad Opel, Toyota, Siemens, Claas, Jos, Saf Holland a i.

www.hksforge.sk

Prvá teplárenská

Spoločnosť vznikla v roku 1998. Jej hlavnými aktivitami sú výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepla, dodávka elektrickej energie a vody. Od roku 2001 rozšírila svoju pôsobnosť na obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov, nebytových priestorov a upratovacie služby.

Ročná distribúcia tepla predstavuje viac ako 90 tis. Gj. K stálym odberateľom tepla patrí v súčasnosti viac ako 3200 bytov. Dodávky tepla zabezpečujeme z vlastných výrobných zariadení alebo prostredníctvom veľkých dodávateľov, ako napr. skupiny ČEZ Česká republika.

V rámci prevádzkovania tepelných zariadení vykonáva Prvá teplárenská a.s., montážnu a servisnú činnosť týchto zariadení kvalifikovanými pracovníkmi s odbornými skúškami.

www.prvateplarenska.sk

Bytový podnik Myjava

Spoločnosť sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom tepla, správou bytových domov, nebytových priestorov a ich prenájmom.

Bytový podnik Myjava prevádzkuje od roku 1993 sústavy tepelných zariadení prostredníctvom 5 plynových kotolní a 6 odovzdávacích staníc. Od roku 2014 vyrába teplo okrem tradičného spôsobu aj kogeneráciou. Svoje aktivity zameriava na zvyšovanie účinnosti tepelných zariadení a efektívne využitie tepla.

V správe Bytového podniku Myjava spol. s r.o. je v súčasnosti 67 bytových domov s 1542 bytmi a nebytovými priestormi v Myjave a 12 domov s 200 bytmi a nebytovými priestormi v Brezovej pod Bradlom.

www.bp-myjava.sk

Aqua Eko

Spoločnosť bola založená v roku 2006. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov.

AQUA-EKO realizuje výstavbu vodného diela MVE Ružbašská Miľava, ktoré je súčasťou viacerých vodných diel na rieke Poprad. Vodná elektráreň má inštalovanú technológiu výroby elektrickej energie na dvoch Kaplanových turbínach s celkovým max. výkonom do 1 MW pre odberateľa VSD a.s., Košice.

Hydropotenciál rieky na výrobu elektrickej energie je využívaný v rámci programu OZE a zároveň je súčasťou protipovodňovej ochrany územia na rieke Poprad.

Súčasťou MVE je moderný rybovod s prvkami na zabezpečenie migrácie rýb v rieke Poprad. Umožňuje rybám plávať proti prúdu v dĺžke 130 m s prevýšením 8 metrov, aby sa spod hate dostali až do vodnej plochy nad MVE.

www.aquaeko.sk

BPS Čečejovce

Bioplynová stanica Čečejovce s celkovým inštalovaným výkonom 999 kW je v prevádzke od roku 2012. Využíva technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou.

Základom pre výrobu bioplynu, ktorý následne premieňame na energie, je kukuričná siláž od našej partnerskej firmy PD Čečejovce. Ročne na tento účel spotrebujeme okolo 14 000 ton siláže.

BSP Čečejovce ročne vyprodukuje 8200 MWh elektrickej energie. Vedľajšími produktmi sú teplo, ktoré využívame na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a sušenie plodín. Zvyšok fermentačného procesu z výroby bioplynu – digestát, používame na hnojenie poľnohospodárskej pôdy.

www.bpscecejovce.sk

PD Čečejovce

PD Čečejovce obhospodaruje 1820 ha pôdy, z toho 55 ha je využívaných ako pastviny. Venujeme sa pestovaniu predvšetkým pšenice, kukurice, slnečnice a lucerny.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka. Chováme najmä holsteinský čiernostrakatý dobytok s mliečnou úžitkovosťou v počte 600 ks.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka, ktoré je možné spolu s čerstvým hovädzím mäsom z nášho bitúnku zakúpiť v našej firemnej predajni.

www.pdcecejovce.sk

PD Bohdanovce

PD Bohdanovce obhospodaruje 1068 ha pôdy, z toho 275 ha je využívaných ako pastviny. Na 793 ha sa venujeme pestovaniu predovšetkým pšenice, jačmeňa, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka plemena Charolais bez trhovej produkcie mlieka v počte 237 ks.

Poľnohospodárske družstvo prešlo stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou, pri využívaní mechanizácie spolupracuje so sesterskými spoločnosťami v regióne – s PD Čečejovce a PD Bohdanovce.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka.

www.pdbohdanovce.sk

PD Nižný Lanec

PD Nižný Lánec obhospodaruje 563 ha pôdy, z toho 51 ha je využívaných ako pastviny. Venuje sa pestovaniu predovšetkým pšenice, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka plemena Charolais bez trhovej produkcie v počte 400 ks.

Poľnohospodárske družstvo prešlo stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou, pri využívaní mechanizácie spolupracuje so sesterskými spoločnosťami v regióne – s PD Čečejovce a PD Bohdanovce.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka.

www.pdniznylanec.sk

PD Močidlany

Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidľany sa nachádza v okrese Skalica. V súčasnosti obhospodaruje 1015,54 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 996,40 ha tvorí orná pôda a 19,14 ha tvoria trvalé trávnaté porasty.

V štruktúre rastlinnej výroby PD sú zastúpené obilniny, repka olejná, krmoviny, kukurica na zrno a siláž. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka a výkrm hovädzieho dobytka, plemeno Limousine.

Prioritou poľnohospodárskeho družstva je dopestovanie kvalitných a zdravých surovín, zabezpečenie kŕmneho fondu pre živočíšnu výrobu a vysoká kvalita mäsa v živočíšnom chove.

pdpopudinskemocidlany.sk

Hotel sv. Ludmila

Hotel je situovaný v tichom prostredí lesoparku, neďaleko historického centra mesta Skalica. Portfóliom svojich služieb sa orientuje na náročného zákazníka.

Priamo v hoteli sa nachádza moderné wellness centrum, obľúbená hotelová reštaurácia a starobylá vínna pivnica. Celkova kapacita hotela je 42 jednolôžkových a dvojlôžkových izieb, 3 luxusné apartmány a 1 izba s bezbariérovým riešením.

Hotel Sv. Ludmila disponuje plne vybavenou kongresovou sálou s kapacitou až 130 miest. Je tiež vyhľadávaným miestom pre usporiadanie eventov, svadieb a osláv.

www.hotelsvataludmila.sk

Slovarm je krátko pred dokončením implementácie SAP

Zdielať

Slovarm ako prvá spoločnosť na Slovensku implementuje cloudové riešenie SAP ERPS/4 Hana. Po úspešnej implementácii podstúpia prechod na SAP aj ostatné strojárske spoločnosti v Energy Group.

15. Oct 2021   Aktuality

Slovarm ako prvá spoločnosť na Slovensku implementuje cloudové riešenie SAP ERPS/4 Hana. Pri tejto príležitosti sa projektové vedenie zo Slovarm zúčastnilo na diskusii SAP Manufacturing Day, kde na otázky ohľadom implementácie vnútropodnikového systému riadenia odpovedali Ing. Martin Stöhr, člen predstavenstva EG, Milan Krcho, MBA a Ing. Viera Janigová-Čuvalová.

Rozhodnutie implementovať nový vnútropodnikový systém riadenia zdôvodnil na diskusii Ing. Martin Stöhr ako nevyhnutnú investíciu do spoločnosti, v ktorej je v súčasnosti navzájom prepojených približne 220 ľudí s potrebou plnohodnotne medzi sebou komunikovať. Zároveň povedal, že prechod na nový systém je logickým zavŕšením transformačného procesu Slovarm na modernú a progresívnu spoločnosť.

Ľudia ako základná devíza
Za prvú veľkú výzvu označilo projektové vedenie zo Slovarm vytvorenie tímu schopných ľudí z vlastných radov zamestnancov. Ľudí schopných akceptovať a následne aktívne presadzovať zmeny. Rovnaké požiadavky mal Slovarm aj na budúci ERP systém: očakávali, že nový  systém bude schopný s podnikom rásť a reagovať na aktuálne požiadavky. Po zadefinovaní týchto parametrov a po konzultácii s implementačnou firmou Deloitt dospeli Deloitt a Slovarm spoločne k názoru, že najvyhovujúcejším riešením pre Slovarm bude cloud. 

SAP S/4 Hana
Finálne rozhodnutie padlo  na  riešenie SAP S/4 Hana Essential Cloud. Slovarm sa tak ocitol v úlohe priekopníka, pretože sa stal prvou slovenskou firmou, ktorá sa rozhodla “Hanu” implementovať. Z toho pramenil rad ďalších výziev, pretože na “best practices” sa v regióne nebolo koho opýtať. Systém sám však postupne presvedčil svojou schopnosťou agilne sa vyvíjať, meniť svoje možnosti, pružne reagovať na náročné detaily strojárskej výroby aj umením sebazdokonaľovania.

Celý projekt implementácie bol rozdelený do šiestich hlavných fáz. Z hľadiska overenia správnosti je za dôležitú považovaná štvrtá fáza – “Realize”, v ktorej budúci kľúčoví užívatelia, v tomto prípade zamestnanci Slovarm  vykonávajú  detailné  testy nastavenia systému, testujú ich vo svojej oblasti a naprieč všetkými segmentami v spoločnosti Slovarm.

Implementácia v praxi
Po dokončení implementácie bude “Hana” v Slovarme riadiť oblasť financií, predaj, nákup, výrobu, údržbu, logistiku a R&D. Pre každú oblasť je v implementačnom tíme prítomný skúsený manažér, ktorý pracuje s kľúčovými užívateľmi vo svojej oblasti. Celkovo na projekte implementácie v Slovarme pracuje s obrovským nasadením približne 20 ľudí a čoskoro dosiahnu fázu Go Live, po ktorej vedenie projektu očakáva úspešné spustenie a bezproblémové fungovanie cloudu. “Spustenie samotného systému je však iba začiatok,” upozornila v diskusii obchodná riaditeľka Slovarm – Ing. Viera Janigová-Čuvalová, “ako sme už spomenuli, spája sa s ďalšími projektami, napríklad s automatizáciou.”

Veľké očakávania
Po spustení nového cloudového riešenia SAP S/4 Hana v Slovarm čaká v roku 2022 implementácia aj ďalšie strojárske spoločnosti v Energy Group – HKS Forge a Prematlak.

Nový člen v Energy Group – PD Popudinské Močidľany

Do skupiny Energy Group v mesiaci marec 2017 pribudlo PD Popudinské Močidľany.

Prečítať viac Zdielať

Už aj SAM Holding a.s. je v ENERGY GROUP !

Začiatkom roku 2016 úspešne prebehla akvizícia spoločnosti SAM Holding a.s. do našej skupiny Energy Group.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

Slovarm je krátko pred dokončením implementácie SAP

15. 10. 2021

Slovarm ako prvá spoločnosť na Slovensku implementuje cloudové riešenie SAP ERPS/4 Hana. Po úspešnej implementácii podstúpia prechod na SAP aj ostatné strojárske spoločnosti v Energy Group.

Prečítať viac   Zdielať

SLOVARM sa spojil so SLOVPLASTOM

30. 1. 2020

Avizované spojenie firiem SLOVARM a SLOVPLAST sa stalo skutočnosťou. K 1. januáru 2020 prišlo k zlúčeniu ich výrobných programov a na trhu pokračujú vo svojich aktivitách pod spoločným obchodným názvom – SLOVARM a.s.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články