ENERGY GROUP a.s.

Vedenie spoločnosti

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva - Ing. Milan Špak
Člen predstavenstva - Ing. Martin Stöhr
Člen predstavenstva - JUDr. Ľuboš Kamenistý

Dozorná rada

Peter Špak
Juraj Jandl
Darek Stöhr

Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.