ENERGY GROUP a.s.

História a súčasnosť

ENERGY GROUP
Zahájila svoju činnosť v roku 1993. Je to diverzifikovaná skupina samostatných výrobných a nevýrobných spoločností vo vlastníctve slovenských akcionárov.
Tieto spoločnosti pôsobia v regiónoch so silnou históriou v danom odvetví.
Po prevzatí a začlenení do Energy Group prešli rozsiahlou modernizáciou.
Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.