ENERGY GROUP a.s.

Fakty a čísla

Kľúčové ukazovatele

ZÁKLADNÉ ÚDAJE 2016
Počet zamestnancov: 631
Tržby: 50,7 mil. €
EBITDA (zisk pred zdanením a odpismi): 6,1 mil. €
Investície do modernizácie: 4,1 mil. €
Majetok: 94,3 mil. €


Created by Polygrafia Gutenberg s.r.o. © 2009 - 2018 All rights reserved.