Slovarm

Slovarm vznikla v roku 2000 ako nástupca Slovenskej armatúrky Myjava. Špecializuje sa na výrobu domových a bytových armatúr, komponentov pre rozvody vzduchu, studenej a teplej vody, pary a ústredného vykurovania.

Má významné postavenie na trhoch v strednej a východnej Európe, o čom svedčí vyše 100 zmluvných obchodných partnerov na Slovensku a v Česku, 30 kooperačných partnerov a export do 24 krajín sveta.  Našimi zákazníkmi sú globálne etablované značky, medzi inými napr. spoločnosti Gienger, Wosley, PIPE LIFE, Wavin, VAG Group, NIBE.

Silnou stránkou spoločnosti Slovarm sú dlhoročné skúsenosti odborných pracovníkov a zručnosť výrobného personálu v oblasti výroby armatúr. V kombinácii s unikátnymi technológiami na výrobu a spracovanie mosadze do finálneho produktu tvoria jeden z oporných pilierov nášho know how. 

www.slovarm.sk

Slovplast

Spoločnosť s viac ako 50-ročnou tradíciou výroby technických plastových výrobkov a jeden z najväčších výrobcov sanitárnych produktov na Slovensku a v Česku je členom skupiny Energy Group od roku 2016.

Technické vybavenie a produkčné kapacity umožňujú spoločnosti vyrábať popri štandardnom sortimente špeciálne výrobky prispôsobené požiadavkám zákazníka. Našimi zákazníkmi sú významné európske spoločnosti z oblasti strojárskeho, elektrotechnického, spotrebného a automobilového priemyslu. Export smeruje najmä do Česka, Maďarska, Poľska, Litvy, Bulharska, Rumunska, Moldavska, Srbska a Čiernej Hory, Chorvátska, Slovinska a Bosny Hercegoviny.

Od 18. októbra 2004 je spoločnosť Slovplast certifikovaná podľa požiadaviek ISO 9001:2000 spoločnosťou SGS.

www.slovplastmyjava.sk

Prematlak

PREMATLAK je najväčší slovenský výrobca mechanických prístrojov na meranie tlaku a teploty s pôsobnosťou v strednej a východnej Európe.

Vyvíja, vyrába, predáva a zabezpečuje servis širokého sortimentu tlakomerov, mechanických a elektronických teplomerov, príslušenstva a doplnkov k tlakomerom a teplomerom, snímačov tlaku a teploty a dodáva náhradné diely.

Spoločnosť ponúka služby v oblasti vývoja špeciálnych tlakomerov, zákazkovej výroby špeciálnych vyhotovení podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka, nadštandardnú záručnú dobu, školenia a semináre o výrobkoch, záručný a pozáručný servis výrobkov, poradenstvo v oblastiach merania tlaku a teploty.

PREMATLAK je dlhodobým a certifikovaným dodávateľom meracej a regulačnej techniky pre spoločnosti SPP Bratislava, Duslo Šaľa, Slovnaft Bratislava, Slovenské Železnice, ENEL – atómová elektráreň Mochovce, RWE, MOL Budapešť, maďarské železnice MAV a i.

www.prematlak.sk

HKS Forte

HKS Forge je významným výrobcom zápustkových výkovkov pre strojársky priemysel v Európe s viac ako 30-ročnou tradíciou výroby v oblasti kutia a jeho podprocesov. Členom skupiny Energy Group sa stala v roku 2003, odkedy prebieha rozsiahlou modernizáciou.

Hlavnou devízou spoločnosti HKS Forge sú bohaté skúsenosti s výrobou výkovkov pre všetky druhy aplikácií v automobilovom, stavebnom, dopravnom a všeobecnom strojárskom priemysle. Našimi zákazníkmi sú významné svetové spoločnosti v 12 krajinách sveta, ako sú napríklad Opel, Toyota, Siemens, Claas, Jos, Saf Holland a i.

www.hksforge.sk

Prvá teplárenská

Spoločnosť vznikla v roku 1998. Jej hlavnými aktivitami sú výroba, rozvod, distribúcia, dodávka a predaj tepla, dodávka elektrickej energie a vody. Od roku 2001 rozšírila svoju pôsobnosť na obstarávanie služieb spojených s riadnym užívaním bytov, obytných domov, nebytových priestorov a upratovacie služby.

Ročná distribúcia tepla predstavuje viac ako 90 tis. Gj. K stálym odberateľom tepla patrí v súčasnosti viac ako 3200 bytov. Dodávky tepla zabezpečujeme z vlastných výrobných zariadení alebo prostredníctvom veľkých dodávateľov, ako napr. skupiny ČEZ Česká republika.

V rámci prevádzkovania tepelných zariadení vykonáva Prvá teplárenská a.s., montážnu a servisnú činnosť týchto zariadení kvalifikovanými pracovníkmi s odbornými skúškami.

www.prvateplarenska.sk

Bytový podnik Myjava

Spoločnosť sa zaoberá výrobou, distribúciou a predajom tepla, správou bytových domov, nebytových priestorov a ich prenájmom.

Bytový podnik Myjava prevádzkuje od roku 1993 sústavy tepelných zariadení prostredníctvom 5 plynových kotolní a 6 odovzdávacích staníc. Od roku 2014 vyrába teplo okrem tradičného spôsobu aj kogeneráciou. Svoje aktivity zameriava na zvyšovanie účinnosti tepelných zariadení a efektívne využitie tepla.

V správe Bytového podniku Myjava spol. s r.o. je v súčasnosti 67 bytových domov s 1542 bytmi a nebytovými priestormi v Myjave a 12 domov s 200 bytmi a nebytovými priestormi v Brezovej pod Bradlom.

www.bp-myjava.sk

Aqua Eko

Spoločnosť bola založená v roku 2006. Hlavným predmetom jej činnosti je výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov.

AQUA-EKO realizuje výstavbu vodného diela MVE Ružbašská Miľava, ktoré je súčasťou viacerých vodných diel na rieke Poprad. Vodná elektráreň má inštalovanú technológiu výroby elektrickej energie na dvoch Kaplanových turbínach s celkovým max. výkonom do 1 MW pre odberateľa VSD a.s., Košice.

Hydropotenciál rieky na výrobu elektrickej energie je využívaný v rámci programu OZE a zároveň je súčasťou protipovodňovej ochrany územia na rieke Poprad.

Súčasťou MVE je moderný rybovod s prvkami na zabezpečenie migrácie rýb v rieke Poprad. Umožňuje rybám plávať proti prúdu v dĺžke 130 m s prevýšením 8 metrov, aby sa spod hate dostali až do vodnej plochy nad MVE.

www.aquaeko.sk

BPS Čečejovce

Bioplynová stanica Čečejovce s celkovým inštalovaným výkonom 999 kW je v prevádzke od roku 2012. Využíva technológiu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie spaľovaním bioplynu vyrobeného anaeróbnou fermentačnou technológiou.

Základom pre výrobu bioplynu, ktorý následne premieňame na energie, je kukuričná siláž od našej partnerskej firmy PD Čečejovce. Ročne na tento účel spotrebujeme okolo 14 000 ton siláže.

BSP Čečejovce ročne vyprodukuje 8200 MWh elektrickej energie. Vedľajšími produktmi sú teplo, ktoré využívame na vykurovanie, ohrev teplej úžitkovej vody a sušenie plodín. Zvyšok fermentačného procesu z výroby bioplynu – digestát, používame na hnojenie poľnohospodárskej pôdy.

www.bpscecejovce.sk

PD Čečejovce

PD Čečejovce obhospodaruje 1820 ha pôdy, z toho 55 ha je využívaných ako pastviny. Venujeme sa pestovaniu predvšetkým pšenice, kukurice, slnečnice a lucerny.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka. Chováme najmä holsteinský čiernostrakatý dobytok s mliečnou úžitkovosťou v počte 600 ks.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka, ktoré je možné spolu s čerstvým hovädzím mäsom z nášho bitúnku zakúpiť v našej firemnej predajni.

www.pdcecejovce.sk

PD Bohdanovce

PD Bohdanovce obhospodaruje 1068 ha pôdy, z toho 275 ha je využívaných ako pastviny. Na 793 ha sa venujeme pestovaniu predovšetkým pšenice, jačmeňa, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka plemena Charolais bez trhovej produkcie mlieka v počte 237 ks.

Poľnohospodárske družstvo prešlo stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou, pri využívaní mechanizácie spolupracuje so sesterskými spoločnosťami v regióne – s PD Čečejovce a PD Bohdanovce.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka.

www.pdbohdanovce.sk

PD Nižný Lanec

PD Nižný Lánec obhospodaruje 563 ha pôdy, z toho 51 ha je využívaných ako pastviny. Venuje sa pestovaniu predovšetkým pšenice, kukurice a slnečnice.

V živočíšnej výrobe sa zameriavame na chov hovädzieho dobytka plemena Charolais bez trhovej produkcie v počte 400 ks.

Poľnohospodárske družstvo prešlo stavebnou rekonštrukciou a modernizáciou, pri využívaní mechanizácie spolupracuje so sesterskými spoločnosťami v regióne – s PD Čečejovce a PD Bohdanovce.

Od roku 2015 vyrábame vo vlastnej syrárni v sesterskej spoločnosti PD Čečejovce širokú ponuku mliečnych výrobkov z kravského mlieka.

www.pdniznylanec.sk

PD Močidlany

Poľnohospodárske družstvo Popudinské Močidľany sa nachádza v okrese Skalica. V súčasnosti obhospodaruje 1015,54 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 996,40 ha tvorí orná pôda a 19,14 ha tvoria trvalé trávnaté porasty.

V štruktúre rastlinnej výroby PD sú zastúpené obilniny, repka olejná, krmoviny, kukurica na zrno a siláž. Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka bez trhovej produkcie mlieka a výkrm hovädzieho dobytka, plemeno Limousine.

Prioritou poľnohospodárskeho družstva je dopestovanie kvalitných a zdravých surovín, zabezpečenie kŕmneho fondu pre živočíšnu výrobu a vysoká kvalita mäsa v živočíšnom chove.

pdpopudinskemocidlany.sk

Hotel sv. Ludmila

Hotel je situovaný v tichom prostredí lesoparku, neďaleko historického centra mesta Skalica. Portfóliom svojich služieb sa orientuje na náročného zákazníka.

Priamo v hoteli sa nachádza moderné wellness centrum, obľúbená hotelová reštaurácia a starobylá vínna pivnica. Celkova kapacita hotela je 42 jednolôžkových a dvojlôžkových izieb, 3 luxusné apartmány a 1 izba s bezbariérovým riešením.

Hotel Sv. Ludmila disponuje plne vybavenou kongresovou sálou s kapacitou až 130 miest. Je tiež vyhľadávaným miestom pre usporiadanie eventov, svadieb a osláv.

www.hotelsvataludmila.sk

Hokej v Skalici pokračuje aj vďaka Energy Group

Zdielať

V rámci podpory regiónov, v ktorých naše spoločnosti pôsobia, sa Energy Group rozhodla finančne prispieť na chod skalického hokeja.

29. Sep 2017   Aktuality

Pri tejto príležitosti sme položili zopár otázok riaditeľovi HK Skalica, pánovi Mgr. Miroslavovi Lipovskému. 

Mesto Skalica je na Záhorí najznámejším „hokejovým“ mestom. Kedy táto tradícia začala? 

Hokej v Skalici vznikol v roku 1936, má preto bohatú históriu a tradíciu v našom meste, preto sme v tejto sezóne, síce skromne, ale dôstojne oslávili jeho 80. Výročie. V roku 2015 vznikol samostatný mládežnícky klub MHKM Skalica n.o. pod záštitou mesta a s čestným prezidentom Žigmundom Pálffym. O rok neskôr, teda v tejto hokejovej sezóne vznikol aj nový seniorský klub HK Skalica s.r.o.. Dúfajme, že sa tak začala písať ďalšia etapa v histórii hokeja v Skalici. 

V akej situácii sa momentálne HK Skalica nachádza? 

Momentálne sa končí sezóna pre všetky mládežnícke mužstvá v MHKM Skalica n.o. a náš seniorský tím pokračuje v bojoch o Tipsportligu a robí nám všetkým radosť z dobrých výsledkov. Samozrejme hokej potrebuje stabilné sponzorské zázemie a to sa snažíme v Skalici vytvoriť, aby táto športová hodnota, ktorú hokej pre Skalicu znamená, bola rozvíjaná aj naďalej. Sme radi, že sa do našej spoločnosti partnerov zaradila aj akciová spoločnosť Energy Group a potvrdzuje tak, že svoju značku vkladá do rúk ľuďom, ktorí robia hokej v Skalici systematicky, zo srdcom a rozumne. Výsledkom toho je táto sezóna, v ktorej naše mužstvo postúpilo do baráže o Tipsportligu a môže sa tak po roku vrátiť medzi hokejovú elitu na Slovensku. Treba však povedať, že je to aj zásluha zaniknutého klubu HK 36 Skalica s.r.o. pretože jeho 17. ročná história v najvyššej súťaži je úžasná. Nový klub nadviazal na zázemie, ktoré sa tu vybudovalo a chce pokračovať v rozvíjaní hokeja v Skalici. 

Každý klub má aj svoju víziu, dlhodobé ciele. Aké sú tie Vaše? 

Naším cieľom je postupne vychovať hráčov pre seniorský tím, umožniť hráčom z MHKM vyskúšať si seniorský hokej, dať im šancu a vytvoriť tak širší okruh domácich hráčov schopných hrať v Skalici ľadový hokej. Samozrejme ciele nie sú len športové, ale aj osobné. Mojou úlohou a cieľom je zabezpečiť sezónu tak aby sa nevytvárali dlhy, aby som dokázal uspokojiť všetkých veriteľov a s čistým svedomím predložiť účtovné doklady všetkým naším partnerom. Väčším i tým menším. Vážim si každého. Som preto rád a to sa opakujem, že aj spoločnosť Energy Group a.s má moju dôveru a verím, že budeme pokračovať v spolupráci aj v ďalšom období.

Galéria

 

Nový člen v Energy Group – PD Popudinské Močidľany

Do skupiny Energy Group v mesiaci marec 2017 pribudlo PD Popudinské Močidľany.

Prečítať viac Zdielať

Už aj SAM Holding a.s. je v ENERGY GROUP !

Začiatkom roku 2016 úspešne prebehla akvizícia spoločnosti SAM Holding a.s. do našej skupiny Energy Group.

Prečítať viac Zdielať

Všetky aktuality

Najnovšie články

80. výročie Slovenskej armatúrky Myjava – tradícia pokračuje

1. 2. 2018

V sobotu 27. januára sa v Kultúrnom  dome Samka Dudíka uskutočnil slávnostný galavečer venovaný 80. výročiu založenia myjavskej armatúrky.

Prečítať viac   Zdielať

Nový člen v Energy Group – PD Popudinské Močidľany

20. 5. 2017

Do skupiny Energy Group v mesiaci marec 2017 pribudlo PD Popudinské Močidľany.

Prečítať viac   Zdielať

Pozrieť všetky články